Обука за деца организирана од "Македонски спасител"

Dobra voda balance со своето спонзорство ја поддржа мини обуката која се одржа од 22-24 август, во организација на здружението за безбедност на вода и планина "Македонски спасител" од Велес. Тука учесниците - деца на возраст од 9 до 16 години се запознаваа со вештините за спасување во вода и пружање на прва помош на давеник.